Generelle betingelser

Her kan du læse vores Generelle Betingelser

Indholdsfortegnelse

Generelle betingelser for leje af DJ

Annullering af kontrakt

EventDJs kan uden yderligere begrundelse og erstatningspligt annullere nærværende kontrakt hvis en eller flere af nedenstående punkter gør sig gældende 

 1. Sygdom dokumenteret ved lægeattest.
 2. Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud.
 3. Offentligt forbud mod afholdelse af arrangementet 
 4. Trafikstandsninger og ufremkommelige forhold (isglatte veje, orkan mm.) der gør det umuligt for EventDJs og partnere at nå frem. 

Misligholdelse af kontrakt

Såfremt at EventDJs eller samarbejdspartnere i alvorlig grad misligholder kontrakten, har EventDJs erstatningspligtigt overfor arrangøren. EventDJs’ erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til det kontraktuelle kontraktbeløbet.

Force majeure

Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog EventDJs at træffe foranstaltninger, der såvidt muligt kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.

Offentlige Afgifter

Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og GRAMEX betales af arrangøren og er EventDJs  uvedkommende.

Afbestilling og annullering af arrangement

I tilfældet af afbestilling af arrangement gølger følgende:

Fri afbestilling50% af beløbet:100% af beløbet
Op til 27 dage før aftalte dato for afholdelse 26 – 15 dage inden aftalte dato for afholdelse, opkræves 50% af beløbet.
14 – 1 dage inden aftalte dato for afholdelse, opkræves hele beløbet. 

Afbestilling skal meddeles skriftligt til Andreas Isalin på hej@eventdjs.dk. Afbestillingen er først gyldig efter tilbagemelding fra ovenstående.

Ankomst og opstilling

Hvis ikke andet er aftalt, ankommer personale fra EventDJs eller samarbejdspartnere ca. 1 time før det kontraktuelle starttidspunkt. I denne forbindelse skal arrangøren sørge for følgende. 

 • Fri adgang til lokalet hvor eventet skal afholdes i aftalte tidsrum.
 • Adgang til strømudtag tæt på “scenen”. 
 • Arrangøren stiller minimum et stk. parkeringsplads til rådighed for EventDJs i gåafstand fra eventet.
 • Oplysning besværlig fremkommen for personale (Trapper og lignende)   

Der er ved forudgående aftale normalt mulighed for opstilling før arrangementet, kontakt os i denne forbindelse herom. 

Strøm 

Arrangør er ansvarlig for elfejl, lynnedslag og evt. fejlstrøm/400 volt

Fakturering og betaling:

Hvis ikke andet er aftalt, skal fakturaen betales 7 dage inden dato for afholdelse. Fremsendelse af faktura vil derfor fremsendes efter aftalens indgåelse.

Ansvar og forpligtelser

 • Anlæg: Opstillet anlæg må udelukkende betjenes af EventDJs’ personale, samarbejdspartnere eller af personer som EventDJs udpeger hertil. 
 • Fortæring: Under eventet leverer arrangøren drikkevarer til personalet, ligesom arrangøren sørger for eventuel bespisning. Vi frabeder os at der serveres øl, vin og spiritus.
 • Ro og orden: Ansvaret for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. EventDJs kan afbryde optræden ved slagsmål og trusler fra publikum. 

Skriftlig kontakt 

Ved klager, afbestilling, kreditering m.m. skal skriftligt kontakt foretages til Andreas Isalin på hej@eventdjs.dk som også kan kontaktes på +4531220005. Værneting for denne aftale er Byretten i Kolding.

EventDJs er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at EventDJs efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er EventDJs alligevel berettiget til fuldt honorar.

Hej, vi bruger cookies, for at forbedre brugeroplevelsen